Διατήρηση της ορμής.

Ομάδα Α΄


1. Ορμή και δύναμη.
2. Το διάνυσμα μεταβολής της ορμής.
3. Ποια η κατεύθυνση της δύναμης;
4. Ένας κύβος πάνω σε σανίδα
5. Ενέργεια και ορμή σε ένα πείραμα με ελατήρια.
6. Μερικές ερωτήσεις στην ορμή.   
7. Το περπάτημα πάνω σε μια σανίδα
8. Στο ταβάνι, στον τοίχο ή στο πάτωμα.
9. Η έκρηξη και οι στόχοι.
10. Ένα σύστημα για Β΄ Θέμα.


Ομάδα Β΄


Δείτε τις εκφωνήσεις των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:
https://docs.google.com/uc?id=0B6YtGyRgwCkXMnBPTi1GYnpkYVE&export=download 
Ομάδα Γ΄


Δείτε τις εκφωνήσεις των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:


Στοιχεία θεωρίας.

1. Η δυναμική ενέργεια ελαστικότητας και το μονωμένο σύστημα.
Φύλλα εργασίας

1. Ένα μηχανικό σύστημα και κρούση. Φ.Ε.   Εκφώνηση.    Απάντηση.
Για περισσότερες Ασκήσεις:
Φυσική Α΄Λυκείου
Φυσική Α΄Λυκείου. Ερωτήσεις - Ασκήσεις.


 Μια προσφορά από το δίκτυο: Διονύσης Μάργαρης   dmargaris@sch.gr