Στατικός Ηλεκτρισμός. Γ.Π.
Ομάδα Β΄

Δείτε τις εκφωνήσεις των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:

3.01. Τα πρώτα πειράματα της χρονιάς.


Για περισσότερες ασκήσεις:
 Μια προσφορά από το δίκτυο: Διονύσης Μάργαρης   dmargaris@sch.gr