Κυκλική κίνησηΚυκλική κίνηση

Ομάδα Α΄

1. Ερωτήσεις κλειστού τύπου στην κυκλική κίνηση.
2. Κυκλική κίνηση. Ερωτήσεις με δικαιολόγηση.
3. Επιταχυνόμενη κυκλική κίνηση
4. Ισορροπία - κυκλική κίνηση . 
5. Βάρος και κυκλική κίνηση
6. ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΣΤΗΜΑ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ.


Ομάδα Β΄
Δείτε τις εκφωνήσεις των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:

1.2.28. Δυο«παρόμοιες» κινήσεις.
 .


Στοιχεία Θεωρίας
Φύλλα εργασίας

Ομαλή κυκλική κίνηση                         Εκφώνηση         Απάντηση
Μια μεταβαλλόμενη κυκλική κίνηση.      Εκφώνηση.       Απάντηση.


Για περισσότερες ασκήσεις: Μια προσφορά από το δίκτυο: Διονύσης Μάργαρης   dmargaris@sch.gr