ΘερμοδυναμικήΟμάδα Α΄


Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Έργο, θερμότητα και μεταβολή της εσωτερικής  ενέργειας.
Ερωτήσεις στον 1ο Θερμοδυναμικό νόμο
Μια ευθύγραμμη αντιστρεπτή μεταβολή.
Αδιαβατική και ισόθερμη εκτόνωση.
Δύο αέρια και δυο μεταβολές τους.
Μια «άλλη» εκτόνωση αερίου.
Έργο και θερμότητα σε ευθύγραμμη μεταβολή. 
Τρεις ερωτήσεις Θερμοδυναμικής
Μια περίεργη; θερμική μηχανή.
Θερμοδυναμική. Θέμα Α΄.


Ομάδα Β΄
Δείτε τις εκφωνήσεις των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:

2.01.  Πολλά Έργα σε εποχές… αν-Εργείας.
2.02.  1ος Θερμοδυναμικός νόμος και μη αντιστρεπτή μεταβολή.
2.03.  1ος Θερμοδυναμικός νόμος σε μεταβολές αερίων.
2.04.  Εφαρμογή του 1ου Θερμοδυναμικού νόμου σε κυκλική μεταβολή.
2.05.  1ος Θερμοδυναμικός Νόμος και ενεργός ταχύτητα
2.06.  Ισόθερμη και αδιαβατική μεταβολή.
2.07.  Μη αντιστρεπτή μεταβολή αερίου.
2.08.  Θερμότητα σε κυκλική μεταβολή.
2.09.  Αδιαβατική μεταβολή. Ποια η κλίση; 
2.10.  Εξασκούμενοι στις μεταβολές αερίων.
2.11.  Απόδοση θερμικής μηχανής.
2.12.  Μια ακόμη απόδοση θερμικής μηχανής.
2.13.  Απόδοση κύκλου, που έχει και μια αδιαβατική μεταβολή.
2.14.  Θερμικές μηχανές, με ισόθερμη και αδιαβατική μεταβολή.
2.15.  Γραμμομοριακή θερμότητα αερίου
2.16.  Ατομικότητα αερίου και γραμμομοριακή ειδική  θερμότητα
2.17.  Δύο αέρια  με διαφορετική ατομικότητα.
2.18.  Θερμαίνουμε και ερμηνεύουμε.
2.19.  Ισοβαρής θέρμανση και αδιαβατική ψύξη 
2.20.  Μια ισόθερμη και δύο αδιαβατικές
Ομάδα Γ΄
Δείτε τις εκφωνήσεις των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:

Ομάδα Δ΄
Δείτε τις εκφωνήσεις των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:Φύλλα εργασίας
Ο κύκλος Carnot:    εκφώνηση    απάντηση Μια προσφορά από το δίκτυο: Διονύσης Μάργαρης   dmargaris@sch.gr