Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο


Ομάδα Α΄

1. Προς τα πού θα κινηθεί το φορτισμένο σωματίδιο.      
2. Μέγιστη ταχύτητα σωματιδίου.                                  
3. Δυναμικό και κίνηση.
4. Με μεγαλύτερη ταχύτητα και πιο γρήγορα;
5. Το πλησίασμα δύο φορτισμένων σφαιρών.    
6. Οι κινητικές ενέργειες για δυο κινήσεις.
7. Μια ισορροπία μέσα σε πυκνωτή.                          Ομάδα Β΄
Δείτε τις εκφωνήσεις των ασκήσεων σε pdf.  ή κατεβάστε τις από εδώ:

3.20.Ένα φορτισμένο σωματίδιο πηγαινοέρχεται…


Ομάδα Γ΄
Δείτε τις εκφωνήσεις των ασκήσεων σε pdf.  ή κατεβάστε τις από εδώ:
Για περισσότερες Ασκήσεις:
Φυσική Α΄Λυκείου
Φυσική Α΄Λυκείου. Ερωτήσεις - Ασκήσεις.


 Μια προσφορά από το δίκτυο: Διονύσης Μάργαρης   dmargaris@sch.gr