ΗλεκτρομαγνητισμόςΟμάδα Α΄

1) Πέντε ερωτήσεις Ηλεκτρομαγνητισμού.
2) Ερωτήσεις Ηλεκτρομαγνητισμού.
3) Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμων αγωγών.
4) Μαγνητικό πεδίο κυκλικού αγωγού.Ομάδα Β΄

Δείτε τις εκφωνήσεις των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:4.01. Ένας συνδυασμός ευθύγραμμου και κυκλικού αγωγού.
4.02. Μαγνητικό πεδίο κυκλικού αγωγού και ενός τόξου.
4.03. Μαγνητικό πεδίο σωληνοειδούς και Επαγωγή.
4.04. Δύναμη Laplace σε Τριγωνικό πλαίσιο
4.05. Δύναμη Laplace και υπολογισμός της.
4.06. Άλλη μια δύναμη Laplace σε τριγωνικό πλαίσιο.

Για περισσότερες ασκήσεις:

 Μια προσφορά από το δίκτυο: Διονύσης Μάργαρης   dmargaris@sch.gr