Στατικός Ηλεκτρισμός


Ομάδα A΄


1. Η ένταση και το δυναμικό στο ηλεκτρικό πεδίο.
2. Δυναμικό και κίνηση.       
3. Το πλησίασμα δύο φορτισμένων σφαιρών.
4. Αλλάζοντας την απόσταση των οπλισμών πυκνωτή.
5. Ένα σωματίδιο σε ηλεκτρικό πεδίο.
6. Το πρόσημο των φορτίων και η ένταση του πεδίου.
7. Δυναμικό και κίνηση φορτίου κατά μήκος μιας ευθείας.
8. Ένα ηλεκτρικό πεδίο και οι δυναμικές γραμμές του. 
9.Ένα  φορτισμένο  σώμα αφήνεται ελεύθερο.
Ομάδα Β΄

Δείτε τις εκφωνήσεις των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:

3.20Προς τα πού θα κινηθεί το φορτισμένο σωματίδιο;


Ομάδα Γ΄

Δείτε τις εκφωνήσεις των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:Στοιχεία Θεωρίας.

1Ένα φυλλάδιο στον Στατικό Ηλεκτρισμό.


Για περισσότερες ασκήσεις:
 Μια προσφορά από το δίκτυο: Διονύσης Μάργαρης   dmargaris@sch.gr