ΑέριαΟμάδα Α΄
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Ερωτήσεις με δικαιολόγηση.
Ποιοτικά διαγράμματα μεταβολών αερίου.
Ταχύτητες μορίων και θερμοκρασία-πίεση.
Δυο ισόθερμες μεταβολές.
Μεταβολές αερίων.
Η μέση κινητική ενέργεια των μορίων δύο αερίων.

Ομάδα Β΄
Δείτε τις εκφωνήσεις των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:
Για περισσότερες Ασκήσεις:
Φυσική B΄Λυκείου
Φυσική B΄Λυκείου. Ερωτήσεις - Ασκήσεις.

 Μια προσφορά από το δίκτυο: Διονύσης Μάργαρης   dmargaris@sch.gr