ΕπαγωγήΟμάδα Α΄


1)  Ερωτήσεις Επαγωγής με δικαιολόγηση.  
2) Η επαγωγή σε ένα κινούμενο πλαίσιο. Ας ξεκαθαρίσουμε! 
3) Πώς μεταβάλλεται η ταχύτητα ενός αγωγού;
4) Επαγωγή και μετατροπή ενέργειας.Ομάδα Β΄

Μπορείτε να δείτε τις εκφωνήσεις σε pdf ή να τις κατεβάσετε:


Αυτεπαγωγή.

Ομάδα Α΄

1) Κλείσιμο και άνοιγμα του διακόπτη σε κύκλωμα με πηνίο.
2) ΗΕΔ από αυτεπαγωγή και Ενέργεια.
3) Αυτεπαγωγή όταν ο διακόπτης….
4) Αυτεπαγωγή σε παράλληλη σύνδεση.
5) Κλείσιμο διακοπτών και αυτεπαγωγή.
6) Ένα Β΄ θέμα Αυτεπαγωγής.

Ομάδα Β΄


Για περισσότερες Ασκήσεις:
Φυσική B΄Λυκείου
Φυσική B΄Λυκείου. Ερωτήσεις - Ασκήσεις.


 Μια προσφορά από το δίκτυο: Διονύσης Μάργαρης   dmargaris@sch.gr